Inn på tunet

Inn på tunet defineres som et tilrettetlagt tilbud på gårdsbruk. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst-, skole-, helse-, samt arbeids og velferds sektorene. Tilbudet er tilrettelagd dor enkeltmennesker eller grupper og i forhold til målgruppe/bruker. Fra barn til voksne i alle livets faser og med ulike behov. Inn på tunet har dokumenterte positive effekter for læring, utvikling og mestring gjennom meningsfylte aktiviteter og opplevelser.

Du kan lese mer om Inn på tunet 

Snurrevarden Gård er medlem i Inn på Tunet Norge SA, les mer om om dette her.

Del denne siden