Hønene våre

Vi har 6 høner og en hane som legger 4-6 egg til dagen. Disse trenger også stell. De får mat en gang til dagen, og vi må også hente egg en gang til dagen. De er glad i grønsaker og makk.