Velkommen til Snurrevarden Gård

Vi åpner opp for arrangementer inntil 20 personer.

I første omgang grupper satt sammen av familie/omgangsvenner inntil 20 personer.
Barnehager/skoleklasser som er sammen til vanlig.

Se for priser og opplegg under "arrangement".

 

 

 

Vi åpner ikke for bursdagsselskaper og Åpen Gård dager enda.

 

 

Se film om Snurrevarden Gård her:

https://www.youtube.com/watch?v=43q29K8qOh8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Wi0BrBfjOYFgt_p8vK3D_klIGF5IoSwiSunF1lSdXZkDl1x9m16cXuD8

 

https://www.facebook.com/snurrevardengard/