Velkommen til Snurrevarden Gård

Disse geitekillingene ble født 5. august 2018

 

 

https://www.facebook.com/snurrevardengard/